LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP

  • Hiệu suất nồi hơi đốt dầu cao: >90%
  • Cơ chế hoạt động hoàn toàn tự động.
  • Thiết kế nhỏ gọn, ít tốn diện tích.
  • Cấp hơi nhanh và ổn định.
  • Dễ dàng kiểm tra và bảo dưỡng.
  • Không khói bụi.